Om LC Dalby

Lions Club Dalby

Betesvägen 38,  247 51 DALBY


2019  -  2020

 

Inger Svensson

Micael Holm

Ronald Hansson 

Christina Sverdrup

Lars von Plenker-Tind

Kara Björn Bentzen

Kalle Sjöberg

Per Svensson

Sven HenrikssonBert Bergkvist

Sven Sjöström

Sören Näsman (suppl.)


Kalle Sjöberg

Sören Näsman

Christina Sverdrup

 Per Svensson

Ola Sjödin

 

Ronald HanssonGästernas hus

Kvarnrännan, Dalby


184-9835


147-5698


    

 www.dalbylions.se


 info@dalbylions.se


  046-20 96 06

  0703-37 09 89

 Fredrik Norberg


Kommittéer och grupper:

n

Nomineringskommitté

Micael Holm

Ronald Hansson, Sören Näsman,

Kerstin Rehn  Svensson


Medlemskommitté

Sven Henriksson

Christina Sverdrup,

Kalle Sjöberg


Möteskommitte

Yvonne Johansson

Per Svensson, Eva Löfkvist

Michelle Piganiol, Kalle Sjöberg

Sven Henriksson


Bidragskommitté

Christina Sverdrup

Kerstin Rehn Svensson,

Lars von Plenker-Tind,

Per Svensson


Loppisgrupp

Ronald Hansson

Micael Holn, Yvonne Johansson,

Ingrid von Plenker-Tind

Fredrik Norberg, Lars Ljungberg,

Johan Holgersson,

Sven-Åke Lindberg,

Kerstrin Rehn Svensson


Marknadsgrupp

Christer Fahlström

Sedney Hugosson,

Sven-Åke Lindberg,

Inger Svensson, Eva Löfkvist,

Michelle Piganiol, Eva Swanberg,

Lennart Ohlsson,Rickard Klang,

Lars Ljungberg, Sven Henriksson


Trivsel för äldre

Kara Björn-Bentzen

Kerstion Rehn Svensson,

Christina Sverdrup,

Eva Swanberg, Fredrik Norberg


Julgransinsamling

Lars von Plenker-Tind

Per Svensson,

 

Styrelse m m     


President:                         

Vice president:                   

Past president:                   

Sekreterare:                     

Kassör:                                 

Director:                             

Klubbmästare:                   

Tailtwister:                         

Medlemsordförande:     Revisorer:                       

                                                 PR/IT:                                 

                                                 

             

                                   

                                                 


Glasögoninsamling:         


 

Loppinsamling:                 Möteslokal:                       

                                                 


Bankgiro bidrag:             


Bankgiro klubbadm:     


 

Hemsida:                           


E-post:                               


Tel.  Lions ordf./LP         

 Webred.:

 

                                             Strädelängan i Dalby 

Intagning av nya medlemmar på månadsmötet i maj -19

Dalby Gästis


 Lions Club Dalby                                                                                         E-post:  info@dalbylions.se

    Sören Näsman