Startsida

Lions Club i Dalby                   

Betesvägen 38,  247 51 DALBY                                                        E-post:     info@dalbylions.se   

   

Loppisen i Gula Ladan är fortfarande stängd  på grund av Corona-reglerna. 

Vi återkommer med info när loppisen öppnar igen. 


Att söka bidrag hos Lions Club, Dalby.

 

Se exempel på urval av vårt utbud i Loppisladan.

 Vi har Swishnummer, 123 079 99 16, som kan användas vid betalning.


Kolla även vår Facebook-sida, sök på "Lions Club Dalby"

 https://www.facebook.com/dalbylions/


  We Serve  -  Vi Tjänar


   Lions har en dynamisk historia.

    Organisationen bildades 1917, vi är mest kända för att bekämpa blindhet,

    men vi gör frivilliginsatser för många andra typer av hjälpprojekt,

    till exempel miljöprojekt, mat till hemlösa samt hjälp till äldre och handikappade.


    Lions hjälper till efter katastrofer. Vår stiftelse och Lions medlemmar hjälper

    tillsammans  till med hjälpinsatser efter det att katastrofer har inträffat, bland annat

    omedelbar hjälp i form av mat, vatten, kläder och mediciner samt i långsiktiga

    återuppbyggnadsinsatser.


    Lionsmedlemmarna är aktiva. Vårt motto är "Vi tjänar". Lions ingår i ett globalt

    servicenätverk och vi gör det som behövs för att hjälpa våra lokala samhällen.


    Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation med mer än

    1,3 miljoner medlemmar i cirka 45 000 klubbar i mer än 200 länder och geografiska

    områden runtom i världen  Lions Club Dalby

   Klubben bildades den 9 september 1963 och har idag (2019) 29 medlemmar,

   varav 1 person är kvar sedan starten.

   Klubben har både kvinnliga och manliga medlemmar.

   Samtliga medlemmar arbetar ideellt i klubben. Klubben har möte en gång i månaden

   där alla beslut fattas. Emellanåt inbjuds någon gästföreläsare eller görs ett studiebesök

   i samband med månadsmöte.


   Vår bidragspolicy är att fördela insamlade medel med 50/50 regel, lokala projekt i

   Dalby resp. gemensamma Lions projekt.


   Lokala bidrag till:

  Ungdomsverksamhet, Behövande i Dalby, Äldrestöd, Skolstipendier,

  Musikfestival mm.


   Lions Projekt:

   Nationellt:           Utbildning av assistanshundar, Drogbekämpning m.m.

   Internationellt: Katastrofhjälp, Rent vatten projekt, mm.

   

   Se våra aktuella bidrag under fliken  "Bidrag".

Julgranar

 

                   Lions Club i Dalby blir gärna fler.

                   Har Du Tid?


      Kan Du tänka Dig att jobba ideellt för att hjälpa andra?

      Vill du komma med i vår kamratskap?


      Vi jobbar tillsammans med att samla in pengar.

      Vi bestämmer själv vilka hjälpbehov vi skall stödja.

      Alla pengar går fram,

      och våra medlemsavgifter täcker våra administrativa kostnader.

      Känns detta intressant?

      Fyll då i Dina kontaktuppgifter samt skriv ett meddelande till oss

      i vår kontaktruta längst ner till vänster på denna sida.

      Det går också bra att skicka uppgifter direkt till info@dalbylions.se

     

      Vi kontakter Er därefter.

   

                 

För kontakt med oss:

Fyll i och skicka         

 
 
 
 
 
 

  Lions Club Dalby                 Copyright ©  All Rights Reserved                 E-post:     info@dalbylions.se

  Webansvarig