Om LC Dalby

Lions Club Dalby

Dekanvägen 10,  247 51 DALBY

Styrelse m m

 

President:

Vice president:

Past president:

Sekreterare:

Kassör:

Director:

Klubbmästare:

Tailtwister:

Medlemsordförande:

 

 

Revisorer:

 

 

PR/IT:

 

Glasögoninsamling:

 

Loppinsamling:

 

 

Möteslokal:

 

Bankgiro bidrag:

 

Bankgiro klubbadm:

 

Hemsida:

 

E-post:

 

Tel. Lions ordf./LP

 

 

 

 

 

 

 

Webred.:

 

Kommittéer och grupper:

n

Nomineringskommitté

Kalle Sjöberg

Ronald Hansson, Sören Näsman,

Kerstin Rehn Svensson

 

Medlemskommitté

Sven Henriksson

Ola Sjödin, Christina Sverdrup,

Lennart Ohlsson

Kalle Sjöberg

 

Möteskommitte

Karin Svensson

Göran Svensson, Per Svensson

Ingrid von Plenker-Tind

Inger Svensson, Sven Henriksson

 

Bidragskommitté

Per Svensson

Kerstin Rehn Svensson,

Lars von Plenker-Tind,

Christina Sverdrup

 

Loppisgrupp

Ronald Hansson

Kenth Mårtensson, Ola Sjödin,

Kara Björn-Benzen, Rickard Klang,

Ingrid von Plenker-Tind

Johan Holgersson,

Sven-Åke Lindberg,

Kerstrin Rehn Svensson

 

Marknadsgrupp

Kalle Sjöberg

Sedney Hugosson,

Sven-Åke Lindberg,

Inger Svensson, Göran Svensson,

Sven Henriksson, Eva Swanberg,

Lennart Ohlsson, Micael Holm,

Lars Ljungberg

 

Björkbacken

Karin Svensson

Kara Björn-Benzen,

Sven Henriksson,

Eva Swanberg

 

Julgransinsamling

Lars von Plenker-Tind

Per Svensson,

Lars Ljungberg

Micael Holm

 

 

 

2018 - 2019

Inger Svensson

Kalle Sjöberg

Ronald Hansson

Christina Sverdrup

Lars von Plenker-Tind

Per Svensson

--

Micael Holm

Sven Henriksson

 

 

Bert Bergkvist

Sven Sjöström

 

 

Sören Näsman

Kalle Sjöberg

Sven-Åke Lindberg

 

 

Karl-Otto Drewke

 

Ronald Hansson

 

 

Gästernas hus

Kvarnrännan, Dalby

 

184-9835

 

147-5698

 

www.dalbylions.se

 

info@dalbylions.se

 

046-20 96 06

0703-37 09 89

 

 

 

 

Sören Näsman

Strädelängan i Dalby

Dalby Gästis

 

Lions Club Dalby E-post: info@dalbylions.se

Sören Näsman