Om LC Dalby

Lions Club Dalby

Betesvägen 38,  247 51 DALBY

 

Styrelse m m     


President:                         

Vice president:                   

Past president:                   

Sekreterare:                     

Kassör:                                 

Director:                             

Klubbmästare:                   

Tailtwister:                         

Medlemsordförande:     Revisorer:                       

                                                 PR/IT:                                 

                                                 

             

                                   

                                                 


Glasögoninsamling:         


 

Loppinsamling:                 Möteslokal:                       

                                                 


Bankgiro bidrag:             


Bankgiro klubbadm:     


 

Hemsida:                           


E-post:                               


Tel.  Lions ordf./LP         
 Webred.:


2018  -  2019

 

 Inger Svensson

Kalle Sjöberg

Ronald Hansson 

Christina Sverdrup

Lars von Plenker-Tind

Per Svensson

--

Micael Holm

Sven HenrikssonBert Bergkvist

Sven Sjöström Sören Näsman

Kalle Sjöberg

Sven-Åke Lindberg


 


Karl-Otto Drewke


 

Ronald HanssonGästernas hus

Kvarnrännan, Dalby


184-9835


147-5698


    

 www.dalbylions.se


 info@dalbylions.se


  046-20 96 06

  0703-37 09 89

 

 

 Sören Näsman


Kommittéer och grupper:

n

Nomineringskommitté

Kalle Sjöberg

Ronald Hansson, Sören Näsman,

Kerstin Rehn  Svensson


Medlemskommitté

Sven Henriksson

Ola Sjödin, Christina Sverdrup,

Lennart Ohlsson

Kalle Sjöberg


Möteskommitte

Karin Svensson

Göran Svensson, Per Svensson

Ingrid von Plenker-Tind

Inger Svensson, Sven Henriksson


Bidragskommitté

Per Svensson

Kerstin Rehn Svensson,

Lars von Plenker-Tind,

Christina Sverdrup


Loppisgrupp

Ronald Hansson

Kenth Mårtensson, Ola Sjödin,

Kara Björn-Benzen, Rickard Klang,

Ingrid von Plenker-Tind

Johan Holgersson,

Sven-Åke Lindberg,

Kerstrin Rehn Svensson


Marknadsgrupp

Kalle Sjöberg

Sedney Hugosson,

Sven-Åke Lindberg,

Inger Svensson, Göran Svensson,

Sven Henriksson, Eva Swanberg,

Lennart Ohlsson, Micael Holm,

Lars Ljungberg


Björkbacken

Karin Svensson

Kara Björn-Benzen,

Sven Henriksson,

Eva Swanberg


Julgransinsamling

Lars von Plenker-Tind

Per Svensson,

Lars Ljungberg

Micael Holm 

                                             Strädelängan i Dalby 

Intagning av nya medlemmar på månadsmötet i maj -19

Dalby Gästis


 Lions Club Dalby                                                                                         E-post:  info@dalbylions.se

    Sören Näsman