Om LC Dalby

Lions Club Dalby

Betesvägen 38,  247 51 DALBY

 

 Styrelse m m     


 President:                         

 Vice president:                   

 Past president:                   

 Sekreterare:                     

 Kassör:                                 

 Director:                             

 Klubbmästare:                   

 Tailtwister:                         

 Medlemsordförande:      Revisorer:                       

                                                 PR/IT:                                 

                                                  

            

                                   

                                                


 Glasögoninsamling:         


 

 Loppinsamling:                  Möteslokal:                       

                                                  


 Bankgiro bidrag:             


 Bankgiro klubbadm:     


 

 Hemsida:                           


 E-post:                               


 Tel.  Lions ordf./LP         
 Webred.:


Kommittéer och grupper:

n

Nomineringskommitté

Kalle Sjöberg

Ronald Hansson, Sören Näsman,

Kerstin Rehn  Svensson


Medlemskommitté

Sven Henriksson

Ola Sjödin, Christina Sverdrup,

Lennart Ohlsson

Kalle Sjöberg


Möteskommitte

Karin Svensson

Göran Svensson, Per Svensson

Ingrid von Plenker-Tind

Inger Svensson, Sven Henriksson


Bidragskommitté

Per Svensson

Kerstin Rehn Svensson,

Lars von Plenker-Tind,

Christina Sverdrup


Loppisgrupp

Ronald Hansson

Kenth Mårtensson, Ola Sjödin,

Kara Björn-Benzen, Rickard Klang,

Ingrid von Plenker-Tind

Johan Holgersson,

Sven-Åke Lindberg,

Kerstrin Rehn Svensson


Marknadsgrupp

Kalle Sjöberg

Sedney Hugosson,

Sven-Åke Lindberg,

Inger Svensson, Göran Svensson,

Sven Henriksson, Eva Swanberg,

Lennart Ohlsson, Micael Holm,

Lars Ljungberg


Björkbacken

Karin Svensson

Kara Björn-Benzen,

Sven Henriksson,

Eva Swanberg


Julgransinsamling

Lars von Plenker-Tind

Per Svensson,

Lars Ljungberg

Micael Holm
 2018  -  2019

 

 Inger Svensson

 Kalle Sjöberg

 Ronald Hansson 

 Christina Sverdrup

 Lars von Plenker-Tind

 Per Svensson

 --

 Micael Holm

 Sven Henriksson Bert Bergkvist

 Sven Sjöström Sören Näsman

 Kalle Sjöberg

 Sven-Åke Lindberg


 


 Karl-Otto Drewke


 

 Ronald Hansson Gästernas hus

 Kvarnrännan, Dalby


 184-9835


 147-5698


    

 www.dalbylions.se


 info@dalbylions.se


  046-20 96 06

  0703-37 09 89

 

 

 Sören Näsman

 

                                             Strädelängan i Dalby 

Dalby Gästis


 Lions Club Dalby                                                                                         E-post:  info@dalbylions.se

    Sören Näsman